Algemene ledenvergadering seizoen 2018-2019

 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING S.V.B.V. SEIZOEN 2018-2019

Via deze weg wil het bestuur graag alle leden of hun wettelijke vertegenwoordigers uitnodigen tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 31 oktober 2019, aanvang 21:00 uur in de kantine.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 11 oktober 2018
 3. Jaarverslag 2018/2019 (secretaris)
 4. Financieel verslag en begroting (penningmeester)
 5. Verslag kascontrolecommissie
  Jan Bert Esselink, Richard Klein Brinke en Jan Teunissen (reserve: Julius Langelaar)
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Verkiezing en benoeming bestuur
  • Aftredend en niet herkiesbaar in de functie van secretaris is Rudolf Roekevisch (datum in functie 1-8-2014). Helaas heeft nog geen kandidaat aangegeven de functie van seccretaris te willen vervullen. Kandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.
  • Aftredend en herkiesbaar in de functie van algemeen bestuurslid zijn Jan Willem Boon en Anja Sprukkelhorst (datum in functie 1-10-2016)
 8. Ingekomen stukken en mededelingen
  • Vrijwilligerstekort
 9. Sponsoring & PR-activiteiten
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
 
Indien je niet aanwezig kunt zijn graag even afmelden bij de secretaris, Rudolf Roekevisch
06-23055862 / secretariaat@svbvbarchem.nl

Het Bestuur.Andere berichten
21/09

Zaterdag 5 oktober wordt  van 20:00  tot 00:30 in de kantine de 1e editie van het SVBV Oktoberfest georganiseerd.De muziek wordt... Lees meer »

06/03

Onder de tab "Over SVBV" is vanaf heden een nieuwe rubriek toegevoegd. Het bestuur van SVBV wil via deze rubriek leden, donateurs,... Lees meer »

08/09

 Help ons met het inzamelen van plastic flesjes!!!... Lees meer »