Coronavirus

Barchem,1 april 2020

Beste sportvrienden,
Op dit moment zitten we in een situatie die zijn weerga niet kent. Alles in ons land is tot stilstand gekomen om verdere verspreiding van het Corona virus te voorkomen.
De maatregelen zijn een absolute prioriteit, omdat de gezondheid van ons allen voorop staat. Ook voor onze club is de impact groot. Op voorschrift van de overheidsinstanties en de KNVB kan er helaas tot het eind van dit seizoen niet meer gevoetbald worden. Het complex is volledig dicht en bijeenkomsten vinden niet meer plaats.
De onderhoudsploeg kan slechts gedoseerd de werkzaamheden uitvoeren in kleine getale en op gepaste afstand. Alles in het belang om het virus zich niet verder te laten verspreiden. Wij, als sportvereniging, conformeren ons volledig aan de overheidsvoorschriften en de adviezen van de KNVB. De grote vraag is hoe lang dit allemaal gaat duren en hoe groot de impact zal zijn voor wat betreft de besmettingen en eventuele slachtoffers? Er zijn momenteel grote beperkingen voor de voetbalsport en alle bijkomstigheden. Trainingen kunnen niet gehouden worden en de vraag is hoe blijf je fit? Wetende dat trainen in groepsverband uitgesloten is.
Zo zijn er natuurlijk vele vragen: Wanneer kan het sportpark weer open en kan er weer getraind worden?
Welke impact heeft dit voor jou? En zo zijn er nog veel vragen die op dit moment niet beantwoord kunnen worden. Dit geeft grote onzekerheid en ook wij weten nog niet wanneer het oude verenigingsleven weer hervat kan worden. Wat wij inmiddels wel weten is het volgende:
De resterende wedstrijden zijn geannuleerd en wij blijven komend seizoen allen in de zelfde klasse spelen als dit seizoen.
Er zullen geen kampioenen zijn, wat voor sommige balen is.
De verschillende commissie zullen alvast een doorkijk maken naar komende seizoen en verder details volgen nog.
De voorraden van de kantine worden op een ludieke wijze verkocht waarvan u de details nog zult vernemen via de sociale media. Naar aanleiding van het bovenstaande is het bestuur bij elkaar geweest ( op gepaste afstand) om te kijken hoe groot de impact is voor onze vereniging? Wij, als bestuur, doen er alles aan, voor zover als mogelijk, met het oog op alle maatregelen toch de meest optimale situatie te creëren.
Gisteren is er in de laatste bestuursvergadering besloten om het veldenonderhoud voort te zetten, aangezien er momenteel niet op getraind of gespeeld wordt.
De velden zullen binnenkort worden door gezaaid en onze vraag is dan ook om uw kinderen de komende periode niet op de velden te laten spelen. Daarnaast zijn alle kosten die wij normaal moeten maken doorgenomen en waar mogelijk is alles stil gezet om er voor te zorgen dat de vereniging financieel gezond blijf. Werkzaamheden op het complex die geen kosten met zich mee brengen worden voorlopig voort gezet.
Ik doe een beroep op u allen om er alles aan te doen om goed door deze periode heen te komen.
Houd jezelf fit en denk vooral aan je eigen gezondheid en de gezondheid van anderen.
Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan kan een ieder te allen tijde bij het bestuur terecht.
Als SVBV'er staan we met z’n allen achter onze club en zullen zeker sterker uit deze onzekere tijd komen met mooie vooruitzichten binnen onze vereniging.
Laten we met z’n allen de moed erin houden en ondanks alles positief blijven en dan heb ik er alle vertrouwen in dat er weer betere tijden aanbreken en dat SVBV nog een mooie toekomst tegemoet gaat.

Wij, als bestuur, gaan door!
Frank Mentink, voorzitter SVBV

Andere berichten
07/04
20/12

Kantine medewerkers gevraagd!SVBV is dringend op zoek naar kantinemedewerkers voor de donderdagavond, zondagmorgen/middag.Wie heeft... Lees meer »

08/09

 Help ons met het inzamelen van plastic flesjes!!!... Lees meer »