SVBV 75 jaar

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw ver vooruit.
Op 4 april 2023 bestaat onze vereniging 75 jaar.
In dit verband is het bestuur op zoek naar mensen die zitting willen nemen in de jubileumcommissie.
Heb je hier belangstelling voor, meld je dan aan bij één van de bestuursleden.

Andere berichten