Bestuurspraatje

Beste leden en betrokkenen,

Vanaf heden beginnen wij als bestuur met de uitgifte van het Bestuurspraatje.
Als voorzitter heb ik de eer om de aftrap te geven aan dit nieuwe initiatief.
Het Bestuurspraatje is een schrijven over zaken die gebeuren op en rond de vereniging of punten die tijdens de vergaderingen passeren. Mocht je nou denken na het lezen van deze uitgave: ik heb ook nog een punt/punten, spreek ons dan gerust aan !

Laat ik beginnen met het voorstellen van mijzelf. Ik, Frank Mentink, woon sinds mei 2017 in het prachtige Barchem. Wij, mijn vrouw Iris en onze drie zoons Chris, Rowan en Bas, wonen met veel plezier in het dorp. Vanaf het moment dat wij hier zijn komen wonen, zijn wij betrokken geraakt bij SVBV. Alle mannen uit ons gezin spelen inmiddels bij een team.
Ik ben begonnen als trainer van de toenmalige Jo13 en later in het jaar ook van de JO17.
In januari 2018 begonnen in de jeugd TC en inmiddels de eer om als voorzitter te mogen dienen. In het dagelijkse leven werk ik als projectleider in de bouw en dat doe ik met plezier. Het maken van plannen en het geven van dagelijkse leiding vind ik erg leuk.
Belangrijk daarbij is het verbinden van mensen en het creëren van structuur. In die hoedanigheid vond ik het een mooie uitdaging om de rol van voorzitter op mij te nemen.
Maar goed, genoeg over mijzelf!

Sinds okt 2018 is het bestuur aangevuld tot 6 personen, waarbij Vera Molenkamp zich gelijktijdig met mij heeft aangemeld voor het bestuur. Het huidige bestuur bestaat momenteel uit:

Frank Mentinkdagelijksvoorzitter / wedstrijdsecretaris / technische commissies jeugd en senioren
Rudolf Roekevischdagelijkssecretaris / wedstrijdsecretaris
Frank Oltvoortdagelijkspenningmeester / kantinecommissie /accommodatie 
Jan-Willem Boonalgemeenaccommodatie en sponsorcommissie/ scheidsrechters senioren
Anja Sprukkelhorstalgemeenactiviteitencommissie /scheidsrechters jeugd /vrijwilligerscoördinator
Vera Molenkampalgemeencommunicatie /sponsorcommissie/ Jeugdcommissie

Na een periode van +/- 2,5 jaar heeft SVBV weer een voltallig bestuur.
In deze 2,5 jaar heeft Rudolf als waarnemend voorzitter gefunctioneerd, waarvoor wij hem erkentelijk zijn. Rudolf Bedankt!!

Het bestuur is in oktober begonnen met het verdelen van de bestuurstaken zoals hierboven benoemd. Vanuit deze aanvangssituatie is het de bedoeling dat deze helderheid omtrent taken verder duidelijkheid geeft aan de individuele vrijwilliger. Dit zal nog wel enige tijd in beslag nemen. We hebben inmiddels al weer een paar bestuursvergadering met de nodige punten op de agenda gehad. Zo is er besloten in begin oktober te stoppen met de samenwerking tussen toenmalig hoofdtrainer T. Hillebrand en SVBV. Na een paar gesprekken met de voormalig hoofdtrainer hebben wij een overeenstemming kunnen vinden over de financiële afwikkeling, wij zijn er voor beide partijen goed uit gekomen, waardoor wij binnen de jaarlijkse begroting kunnen blijven, wat betreft de betaalde vrijwilligers.
Mike Lemmers heeft het vanaf dat moment overgenomen, en niet geheel onverdienstelijk. De selectie begint langzaam aan in vorm te komen en de moeilijke start van het seizoen hebben we inmiddels achter ons gelaten. Het 2e voetbalt ook goed en staat aan kop in hun klasse, het 3e elftal draait mooi mee in de competitie. Daarnaast hebben wij sinds begin dit seizoen een gemengd elftal met Klein Dochteren. Dit noemen wij het 3g team, ook wel het 40+ team. Zij voetballen met plezier samen en draaien ook lekker mee in de competitie.

Verder is er tijdens de algemene ledenvergadering onderbouwd aangegeven dat er een contributieverhoging zou komen dit jaar. Inmiddels is dit al van uw bankrekening afgeschreven. Hiervoor zijn de nodige redenen geweest. De nieuwe kleedkamers zijn dit jaar voor het eerst mee genomen in onze verzekering en hebben tot een flinke premieverhoging geleid. Tevens raakt de groeiende economie ons als kleine vereniging ook. Wij hebben om die reden als bestuur besloten dat er op aanvraag per kwartaal betaald kan worden. Dit mede omdat er vraag naar was vanuit de leden. Men kan zich wenden tot onze penningmeester via bestuur@svbvbarchem.nl die het dan verder met u zal regelen. Verder hebben wij in november een onverwachts bezoek gehad van de Keuringsdienst van Waren, hier kwamen een aantal op- en aanmerkingen over de keuken uit voort en het naleven van regelgeving was een aandachtspunt. Reagerend op de bevindingen hebben wij als bestuur gekeken hoe dit het beste op te lossen zou zijn, wat ons er toe bewogen heeft over te gegaan op betaald barpersoneel i.p.v. vrijwilligers. Daaropvolgend is er een kantinecommissie geformeerd met een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers. Deze commissie heeft inmiddels al de nodige zaken op rit gezet, waaronder het opleiden van het huidige barpersoneel. Allen hebben de opleiding gehaald en mogen gecertificeerd achter de bar werken. Ook is er een hygiëne protocol geschreven waar mee inmiddels gewerkt wordt.

Bij ons is het idee ontstaan om een vaste activiteitenagenda te maken waarin jaarlijks in de zelfde weken, de activiteiten in gepland zullen worden.
We hopen hiermee minder verrassingen in het jaar te creëren, en zodoende meer deelnemers te ontvangen bij de diverse activiteiten.
Nu komen er binnenkort weer een aantal activiteiten aan:

15/16 maartNL doet dag
30 maartSponsor en Benefiet avond
10/11/12 meiBarchkamp
22 juniSixday by night

Verder zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen, uiteraard ook graag opa’s en oma’s !
 • Wedstrijdsecretaris Jeugd/ Senioren (1 uur per week )
 • Gastheer/gastvrouw gasten zaterdag of zondag. (3 a 4 uur per week)
 • Leider voor het 1e elftal (4 uur per week )
 • 2e leider voor het 2e elftal (3 uur per week)
 • Jeugd coördinator (3 uur per week)
 • Heren/Dames die op vrijdag middag willen helpen bij het O team, kleine klussen op het complex (het vind plaats op de vrijdag middag en wanneer het u past)
 • Keeperstrainer ( 2 uur per week )
 • 2e Trainer JO17 (4 uur per week )
 • Leider voor de JO08 kan per toe beurt, dus niet elke week ! ( 2 uur werk op zaterdag)
 • TC leden Jeugd of Senioren (2 uur per maand )
 • Kassa Dienst op zondag bij de thuis wedstrijden (45 min eens per 2 weken)

Verder zijn wij aan het polsen of er animo is voor wandelvoetbal, aangezien er al meerdere teams in de regio actief zijn. Wandelvoetbal is bedoeld voor de 60 plussers.
Voor info kunt u hier klikken
Mocht u interesse hebben, laat het ons weten via e-mail: bestuur@svbvbarchem.nl
of per telefoon: 06-23234750

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van SVBV