Vertrouwens Contact Persoon

Hoi!

Ik ben Inge Spiekker, Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van SVBV.
Door mijn man Joris en onze 3 zoons Job, Tygo en Brent ben ik betrokken
geraakt bij SVBV, maar dan vooral als ‘voetbalmoeder’ en supporter.
Omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen op een leuke en veilige manier kan sporten, heb ik de cursus Vertrouwens Contact Persoon van het NOC*NSF gevolgd.

Sporten is super! Maar het is vooral heel belangrijk dat kinderen, maar ook volwassenen, een fijn, gezellig, maar bovenal een veilig sportklimaat hebben. Hier wil ik me graag voor inzetten, maar om dat voor elkaar te krijgen, is het belangrijk dat we allemaal respectvol met elkaar omgaan.

Het is vast niet altijd even gemakkelijk om problemen of moeilijkheden (pesten, (seksuele) intimidatie of andere zaken) met de persoon zelf te bespreken. Je kunt de persoon die volgens jou ‘ongewenst gedrag’ vertoont daarop aanspreken, of hem of haar vertellen wat dit gedrag met je doet. Vaak is het probleem dan al opgelost. Lukt dit je niet, of heb je hier hulp bij nodig, dan kan ik je wellicht helpen. Dit omdat het zo ontzettend belangrijk is dat je plezier houdt in je sport!

Mochten er dingen zijn waar je zelf mee zit, voel je je bijvoorbeeld niet prettig in je team? Heb je als ouder/ verzorger het idee dat je kind het niet naar zijn of haar zin heeft? Heb je als leider of trainer problemen met je team? Of ben je vrijwilliger en ondervind je moeilijkheden waar je niet uitkomt? Bel of mail me dan. Ik ben ook regelmatig op het voetbalveld te vinden, dan kun je me ook altijd even aanspreken of een afspraak maken. Jij bent dan je verhaal kwijt en samen kunnen we nadenken over de stappen die je kunt zetten om tot een oplossing te komen. Blijf vooral niet zelf rondlopen met problemen! Bespreek het, ook bij twijfel. Daar ben ik voor!

Als vertrouwens contact persoon van de vereniging ben ik onafhankelijk, en géén onderdeel van het bestuur. De meldingen die ik krijg, zal ik natuurlijk altijd vertrouwelijk behandelen. Ze moeten schriftelijk gerapporteerd worden aan het bestuur maar dit gebeurt anoniem, tenzij het gaat om een dermate ernstig incident of om strafbare feiten. Er zal in zo’n geval natuurlijk eerst met je besproken worden hoe we dat verder op gaan pakken.

Een veilig sportklimaat is voor iedereen belangrijk, daar wil SVBV zich ook 100% voor inzetten. Dat betekent ook dat ik er, als vertrouwens contact persoon, op toezie dat we als vereniging preventief handelen om incidenten binnen de vereniging te voorkomen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

Ik hoop dat je me weet te vinden! Ik ben bereikbar via het mailadres: vertrouwenscontactpersoon@svbvbarchem.nl
Ik hoop echter vooral, dat je het naar je zin hebt bij SVBV en dat je nog lange tijd met heel veel plezier betrokken blijft bij de club, op welke manier dan ook!

Groetjes,

Inge Spiekker

Andere berichten
01/11

Op woensdagavond 14 november om 20.00 uur organiseren wij in de kantine van SVBV een informatieavond voor leiders, scheids- en... Lees meer »

21/10

Sinterklaas... Lees meer »

21/10

Installatiebedrijf Pladdet in Almen is onlangs overgenomen en heeft vanwege dit feit haar naam gewijzigd in Installatiebedrijf RoMa. De... Lees meer »

15/10

Na een tegenvallend vorig seizoen waarin SVBV naar de vijfde klasse degradeerde alsmede een matige seizoensstart heeft het bestuur op... Lees meer »

15/10

De notulen van de algemene ledenvergadering 2018 van 11 oktober jl. zijn op te vragen bij het secretariaat... Lees meer »

08/09

 Help ons met het inzamelen van plastic flesjes!!!... Lees meer »

21/08

Nadat SVBV 4 jarenlang had meegedraaid in een 40+ competitie in de 7e klasse was dit, omdat wij een tekort kregen aan 40+ spelers, het... Lees meer »

12/04

Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het... Lees meer »

11/04

Uitslagen, standen, programma’s, kleedkamerindelingen, man-of-the-match, wie rijdt er en in welke auto is er nog plek… en nog... Lees meer »

02/04

Net als in 2017/’18 zal ook het komende seizoen van het amateurvoetbal later beginnen. Dit seizoen werd er voor het eerst besloten om... Lees meer »