Bestuur / Contact

In de oprichtingsfase werd de Vrienden van S.V.B.V. bestuurd door een oprichtingscommissie, die in de oprichtingsvergadering van 12 juni 2017 werd gekozen als eerste bestuur van de Vrienden van S.V.B.V.
Jaarlijks kan tijdens de jaarlijkse bijeenkomst een nieuw bestuur worden gekozen.
Het beheer van de gelden van de Vrienden van S.V.B.V. wordt gedaan door de penningmeester van de Vrienden van S.V.B.V. en de ledenadministratie door de secretaris van de Vrienden van S.V.B.V.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • Joris Spiekker (Voorzitter)
  • Jan Teunissen (Penningmeester)
  • Hans Oplaat (Secretaris)
  • Mike Lemmers (Lid)
  • Bert Esselink (Lid)

Secretariaat:
Vrienden van S.V.B.V.
Dennenlaan 2
7244 AP Barchem
Tel: 06-51048309
Mail: vriendenvansvbv@gmail.com