Vrienden van SVBV

Home

Bestuur / Contact

Mededelingen / Agenda

Nieuws

Privacy beleid (AVG)Vrienden van S.V.B.V.


Oprichting
Op 22 april 2017 heeft de oprichting plaatsgevonden van de Vereniging Vrienden van S.V.B.V. bij notaris mr. Daniël Siebelink in Lochem.

Wat is het doel van de Vrienden van S.V.B.V. ?
Ieder jaar stelt de Vrienden van S.V.B.V. één of meerdere doelen vast. Hieraan zal de Vrienden van S.V.B.V. in dat jaar een bepaald bedrag besteden. Het gaat om de aankoop van bijvoorbeeld een scorebord, speeltoestel voor de jeugd of een nieuwe televisie voor in de kantine etc. Zaken waaraan zonder de Vrienden van S.V.B.V. géén geld besteed zou kunnen worden door voetbalvereniging  S.V.B.V.

Wie kan lid worden?
Iedereen die ouder is dan 18 jaar en S.V.B.V. een warm hart toedraagt kan lid worden van de Vrienden van S.V.B.V. 

Wat kost het lidmaatschap?
Lid worden van de Vrienden van S.V.B.V.  bedraagt  € 48,- per jaar. Hiervan gaat minimaal 30% naar een goed doel binnen de vereniging, het overige deel blijft in kas. Van het overige deel wordt  minimaal 1 keer per jaar een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd waaraan alleen de leden van de Vrienden van S.V.B.V. deel kunnen nemen.
Op een TV scherm in de kantine wordt  uw naam als lid van de Vrienden van S.V.B.V. vermeld.

Wie bepaalt de goede doelen?
Het bestuur van S.V.B.V. draagt een aantal wensen aan bij het bestuur van de Vrienden van S.V.B.V. Deze bepalen in samenspraak met hun leden (achterban) waar het bedrag aan besteed gaat worden.

Meer weten?
Informeer bij één van de bestuursleden van de Vrienden van S.V.B.V.  via vriendenvansvbv@gmail.com  Zij kunnen al uw vragen beantwoorden.
Het bestuur (*) van de Vrienden van S.V.B.V. hoopt op veel  leden en rekent op u.
Vul daarom het aanmeldingsformulier in en word lid van de Vrienden van S.V.B.V.!

Aanmeldformulier
U kunt het aanmeldformulier downloaden door te klikken op de link boven het "Vrienden van SVBV" logo. U krijgt dan een invulformulier dat geheel m.b.v. het programma Acrobat Reader op uw computer kan worden ingevuld. Sla het ingevulde formulier op op uw computer en verstuur het vervolgens naar vriendenvansvbv@gmail.com. U kunt het formulier natuurlijk ook gewoon printen en met pen invullen.